Tlačni dijelovi kotla i kotlovska postrojenja2018-12-16T14:16:07+00:00

Tlačni dijelovi kotlova i kotlovska postrojenja

ĐĐTEP se profilirao na tržištu kao jedan od vodećih proizvođača tlačnih dijelova svih vrsta kotlova u Europi, prerađujući i zavarujući  visokokvalitetne kotlovske materijale, (P91, P92, T23, T24, VM12, A304H, WB36, NI-legirane, kompozitne materijale), navarujući membrane, pojedinačne cijevi i komore (kladiranaje – Inconel 625 i 686), a orijenitran je na sljedeća područja:

KOTLOVI UTILIZATORI

KOTLOVI ZA SPALJIVANJE OTPADA

KOTLOVI NA BIOMASU

INDUSTRIJSKI KOTLOVI ZA RAZLIČITA VRSTA GORIVA (PLIN, UGLJEN, NAFTA)

Razrada baznog i detaljnog inženjeringa, nabavka materijala i opreme, radionička izrada i isporuka, montaža i puštanje u probni pogon.

Glavne odrednice tržišnih trendova na kojima će DDTEP biti aktivan su projekti vezani za postrojenja za spaljivanje smeća, projekti postrojenja na biomasu, kao i rekonstrukcije i remonti postojećih postrojenja.

Proizvodnja tlačnih dijelova svih vrsta i veličina kotlova:

 • za vlastite projekte
 • za druge inženjering podugovorače kotlovskih postrojenja
 • za izravne vlasnike kotlovskih postrojenja
 • izrada subkritičnih i super kritičnih tlačnih dijelova kotla

Proizvodnja netlačnih dijelova i opreme

 • modernizacija postrojenja ili elemenata postrojenja
 • montaža vlastitih proizvedenih postrojenja
 • izmjenjivači topline sa ravnim ciljevima u plaštu
 • izmjenjivači topline sa „U“ cijevima u plaštu
 • zagrijači zraka sa glatkim cijevima
 • zagrijači zraka sa orebrenim cijevima

Ostale usluge

 • puštanje u pogon i probni pogon kotlovskih postrojenja
 • pregledi kotlovskih postrojenja i ocjena stanja
 • osiguranje rezervnih dijelova, održavanje i obnova kotlova koji su u radu dotrajali