Montaža i servis2019-01-28T11:09:29+00:00

[bws_pdfprint display=”pdf,print”]

Montaža i servis

Održavanje objekta i svih funkcija kotla u ispravnom stanju tijekom probnog i garantnog perioda i eventualno
po zahtjevu korisnika i nakon garantnog perioda.

Pregled i procjena kotlovskih postrojenja

Prijedlog rješenja za otklanjanje
nedostataka

Koncept i izrada radioničke
dokumentacije

Izrada tlačnih i netlačnih dijelova
kotlovskog postrojenja

Montaža vlastitih izrađenih dijelova
kotlovskog postrojenja

Puštanje u rad i probni rad vlastitog
kotlovskog postrojenja

Rezervni dijelovi, održavanje i obnova
kotlovskih postrojenja

O & M, usluga vođenja i održavanja
postrojenja nakon preuzimanja